แถบทดสอบตะกั่วในน้ำ

เคมีของน้ำ (ความเป็นกรดและด่าง) และชนิดและปริมาณของแร่ธาตุในน้ำ
ปริมาณตะกั่วที่สัมผัสกับ
อุณหภูมิของน้ำ
ปริมาณการสึกหรอในท่อ
ระยะเวลาที่น้ำอยู่ในท่อและ
การปรากฏตัวของเครื่องชั่งป้องกันหรือเคลือบภายในวัสดุประปา