ความกระด้างของน้ำ

ในน้ำจืดความแข็งหลักที่ทำให้เกิดไอออนคือแคลเซียมและแมกนีเซียม โดยทั่วไปน้ำใต้ดินจะหนักกว่าน้ำผิวดิน รสชาติของแคลเซียมไอออนในน้ำดื่มจะแตกต่างกันตั้งแต่ 100 ถึง 300 มก. / ลิตรสำหรับแมกนีเซียมไอออนรสชาตินั้นจะน้อยกว่า ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุขขีด จำกัด ของความแข็งในน้ำดื่มบรรจุขวดคือ 100 มก. / ลิตร ชุดทดสอบสำหรับความกระด้างในน้ำนี้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานนอกห้องปฏิบัติการ ผลลัพธ์สามารถรับได้ภายในไม่กี่นาทีด้วยความแม่นยำที่เชื่อถือได้