คู่มือการใช้

1.ปรอทแอมโมเนียในเครื่องสำอาง

2.กรดเรทิโนอิกในเครื่องสำอาง

3.เมทานอลในเชื้อเพลิงอุ่นอาหาร

4.สเตียรอยด์ในเครื่องสำอาง

5.กรดแร่อิสระในน้ำส้มสายชู

6.ยาปฏิชีวนะและสารต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์

7.ยาปฏิชีวนะและยาต้านจุลชีพในนมและผลิตภัณฑ์นม

8.บอแรกซ์ (ผงกรอบ) ในอาหาร

9.ฟอร์มาลิน (น้ำยาดองศพ) ในอาหาร

10.โซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ (สารฟอกขาว) ในอาหาร

11.ซัลไฟต์ (สารฟอกขาว) ในอาหาร

12.ซาลิซิลิค (สารกันรา) ในอาหาร

13.ซาลิซิลิค (สารกันรา) ในอาหาร ยีสต์และเชื้อราในอาหารและเครื่องดื่ม

14.ปริมาณบักเตรีทั้งหมดในอาหาร

15.โคลิฟอร์มในอาหาร

16.ความสะอาดของภาชนะสัมผัสอาหารและมือและอาหาร (Swab Test)

17.สีสังเคราะห์ในอาหาร

18.ปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค

19.สารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ

20.ไนเตรตในอาหาร

21.แอฟลาทอกซิน

22.กระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรส

23.ยาฆ่าแมลง จีที

24.ชุดทดสอบยาฆ่าแมลงตกค้างในผัก ผลไม้ (MJPK)

25.ชุดทดสอบยาฆ่าแมลง 4 กลุ่ม TM KIT

26.โคลิฟอร์มแบคทีเรีย SI-Medium อ13

27.คลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ อ31

28.ความกระด้างของน้ำ

29.โคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง

30.โคลิฟอร์มแบคทีเรีย อ11

31.ซัลโมเนลล่า อ12 (น้ำ)

32.สแตฟฟีโลคอคคัส ออเรียส อ14

35.วิบริโอ สปีชีส์ (V Medium) อ15

36.ชุดตรวจสอบไอโอดีนในเกลือ อ36

37.ชุดทดสอบไนเตรท

38.ชุดทดสอบไนไตรท์

39.ชุดทดสอบสารหนู

40.ชุดทดสอบเหล็ก

41.ชุดทดสอบสารปรอท

42.ชุดทดสอบฟอสเฟต

43.ชุดทดสอบ ออกซิเจนละลายในน้ำ

44.ชุดทดสอบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)

45.ชุดทดสอบ แอมโมเนีย

46.ชุดทดสอบไชยาไนด์

47.ชุดทดสอบ คลอรีน

48.ชุดทดสอบ ความกระด้างทั้งหมด

49.ชุดทดสอบ ค่าสภาพด่าง

50.ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง โคลิฟอร์มแบคทีเรีย อ11