สำหรับชุดทดสอบด้านสุขอนามัย (Coliform & E.Coli)

กลุ่มแบคทีเรียที่ก่อตัวเป็นแก๊ส H2S จะลดเปปโตนและไธโอซัลเฟตในสื่อ H2S ให้กลายเป็นก๊าซ H2S ที่ไม่มีสี ก๊าซ H2S ที่มีตัวชี้วัดเฉพาะจะทำให้เกิดการตกตะกอนสีดำหากมีกลุ่มของ H2S – การเปลี่ยนรูปแบคทีเรียที่แสดงในการตกตะกอนสีดำมันเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการปรากฏตัวของกลุ่มโคลิฟอร์มแบคทีเรียซึ่งเป็นเบาะแสหรือตัวบ่งชี้ว่าน้ำ