ชุดทดสอบ แอฟลาทอกซิน Aflatoxin ELISA Test Kit

แอฟลาทอกซิน (Aflatoxin) สำหรับตรวจสอบในตัวอย่างผลิตผลทางการเกษตร อาทิเช่น ถั่วลิสง  ข้าว ข้าวโพด เป็นต้น และอาหารสัตว์ โดยใช้หลักการ Enzyme-Linked Immunosorbent Assay มีความถูกต้องแม่นยำ ใช้เวลาน้อยและสะดวกในการใช้งาน