ชุดทดสอบสารหนูทั้งหมด

สารหนูเป็นธาตุกึ่งโลหะที่พบทั่วไปในธรรมชาติทั้งในดิน น้ำ ตะกอนดินท้องทะเลและในทะเล สารหนูทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งเป็นมะเร็งและไม่ใช่มะเร็งเป็นสาเหตุของโรคไข้ดำ หากบริโภคน้ำหรืออาหารที่มีสารหนูเจือปนจะมีอาการอาเจียน ท้องเสีย และหัวใจผิดปกติ นอกจากนี้สารหนูยังสามารถสะสมอยู่ในตัวสัตว์น้ำ, นก และสัตว์บกด้วย ในปริมาณที่เท่ากัน สารหนู(III) จะมีความเป็นพิษรุนแรงกว่าสารหนูหรือสารหนู(V)

หมวดหมู่: