ชุดทดสอบสีสังเคราะห์ในอาหาร

การใช้สีสังเคราะห์ในอาหารมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาหารมีสีสวยงาม สะดุดตา หรือทดแทนสีที่จางไปในขบวนการผลิต แต่อาจมีการใช้สีเติมลงในอาหารบางประเภทเพื่อปกปิดคุณภาพที่เปลี่ยนไป เช่น สีในกุ้งแห้ง เนื้อเค็ม และปลาเค็ม หรือทำให้เข้าใจผิดว่าอาหารนั้นใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีเพื่อลดต้นทุนการผลิต เช่น สีในข้าวเกรียบกุ้ง และเส้นบะหมี่ เป็นต้น

     กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกประกาศฉบับที่ 66 (พ.ศ.2525) กำหนดชนิดอาหารห้ามผสมสี ได้แก่ ผลไม้สด ผลไม้และผักแปรรูป ปลาแห้ง กุ้งแห้ง แหนม ไส้กรอก และลูกชิ้น แต่ปัจจุบันยังคงตรวจพบสีในอาหารห้ามใช้สีเป็นจำนวนมาก สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร จึงได้จัดทำชุดทดสอบขึ้นเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว และมีความแม่นยำ เพื่อขยายขอบข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค