ชุดทดสอบไฮโดรควิโนนในเครื่องสำอาง

ไฮโดรควิโนน สารห้ามใช้ในเครื่องสำอาง ออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเมลานิน สารนี้เคยเป็นที่นิยมใช้กันมากในผลิตภัณฑ์ป้องกันฝ้า แต่การใช้ไฮโดรควิโนน ติดต่อกันเป็นเวลานาน (มากกว่า 6 เดือน) ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อในชั้นหนังแท้ ทำให้เป็นฝ้าถาวรที่รักษาไม่หาย กระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ กำหนดให้ไฮโดรควิโนนเป็นสารห้ามใช้ในเครื่องสำอาง ตั้งแต่ กรกฏาคม 2539 แต่ยังคงพบมีการลักลอบใส่สารไฮโดรควิโนนในผลิตภัณฑ์สิว – ฝ้า – กันแดด