ชุดทดสอบเมทานอลในเชื้อเพลิงอุ่นอาหาร

ชุดทดสอบเมทานอลในเชื้อเพลิงอุ่นอาหาร เป็นชุดทดสอบเบื้องต้น สำหรับใช้ทดสอบเมทานอล ในแอลกอฮอล์แข็งที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการอุ่นอาหาร