ชุดทดสอบปรอทในน้ำ

ปรอทเป็นโลหะที่ระเหยเป็นไอได้ง่ายและมีพิษต่อมนุษย์มาก ไอปรอทสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้ดี สารปรอทเป็นสาเหตุของโรค มินามาตะ อาการ: คออักเสบ,ลำไส้อักเสบ,อาเจียน,ไตอักเสบ, ตับอักเสบ, ถ้าสะสมในร่างกายปริมาณมากจะทำลายตับและระบบ ประสาททำให้หงุดหงิดขี้อาย, ตัวสั่น, มีความถดถอยในส่วนของการได้ยิน,การมองและความจำ นอกจากนั้นยังสามาระสะสมอยู่ใน ตัวปลาได้

หมวดหมู่: