ชุดทดสอบออกซิเจนละลายในน้ำ (DO)

ออกซิเจนละลายเป็นค่าที่บอกถึงปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ เป็นดัชนีโดยตรงที่บอกคุณภาพของน้ำ เพราะออกซิเจนมีความจำเป็นต่อการหายใจของสิ่งมีชีวิต

หมวดหมู่: