ชุดทดสอบปรอทแอมโมเนียในเครื่องสำอาง

ชุดทดสอบปรอทแอมโมเนียในเครื่องสำอางเป็นชุดทดสอบเบื้องต้น สำหรับทดสอบสารห้ามใช้ปรอทแอมโมเนียในครีมทาหน้า

ปรอทแอมโมเนียเป็นสารประกอบของปรอทซึ่ง เป็นโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของมนุษย์ การใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของปรอทแอมโมเนียติดต่อกันเป็นเวลานาน ทำให้มีการสะสมปรอทในผิวหนัง และดูดซึมเข้าสู่กระแสโลหิต ทำให้ตับและไตพิการ โรคโลหิตจางได้