ชุดทดสอบคาเฟอีน

ประโยชน์ของชุดทดสอบ

  1. ใช้ทดสอบเบื้องต้นในภาคสนาม โดยทำเป็น Chemical Color test ตรวจง่าย สะดวก ทราบผลเร็ว
  2. สนับสนุนการควบคุมการใช้คาเฟอีน ในผลิตภัณฑ์ยาบางชนิด สนับสนุนการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ ณ ด่านศุลกากร ในการตรวจสอบเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีกึ่งสำเร็จรูปนำเข้า