ชุดทดสอบยาปฎิชีวนะและยาต้านจุลชีพในมและผลิตภัณฑ์นม

การให้ยาเพื่อควบคุมและรักษาโรคในสัตว์เศรษฐกิจประเภท วัว ควาย ก่อให้เกิดปัญหาการตกค้างของยาในเนื้อเยื่อและน้ำนมของสัตว์โดยเฉพาะในน้ำนม ซึ่งเป็นอาหารที่จำเป็นสำหรับผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย การตกค้างของยาในน้ำนมจะมีผล กระทบต่อผู้บริโภคและอุตสาหกรรมการผลิตนมเปรี้ยวและเนยแข็ง ดังนั้นการตรวจสอบยาตกค้างในนมและผลิตภัณฑ์นม โดยเฉพาะการใช้ชุดทดสอบที่ง่าย  และให้ผลรวดเร็ว  จึงเป็นสิ่งจำเป็นต้องดำเนินการ เพื่อควบคุมคุณภาพนมให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค